Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w I kwartale 2018 r. to ok. 9,5 mld zł; Polacy za granicą wydali ok. 4,3 mld zł - poinformował w poniedziałek GUS.

GUS zwrócił uwagę, że w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 r. wydatki cudzoziemców były wyższe o 1,8 proc., a Polaków o 5,8 proc. Z kolei w stosunku do poprzedniego kwartału wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były niższe odpowiednio o 0,2 proc. i o 2,1 proc.

W I kwartale 2018 r. najwięcej wydali w Polsce cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę z Niemcami (47,4 proc.), następnie z Ukrainą (19,3 proc.), Czechami (12,8 proc.), Słowacją (8,7 proc.), Białorusią (6,9 proc.), Litwą (3,3 proc.) i Rosją (1,6 proc.). Cudzoziemcy najczęściej przeznaczają swoje pieniądze w Polsce na towary nieżywnościowe (59 proc.); pozostałe wydatki/usługi (18 proc.), żywność i napoje bezalkoholowe (12 proc.), wyroby tytoniowe (9 proc.), napoje alkoholowe (2 proc.).

W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (58,8 proc.), następnie z Czechami (22 proc.), Słowacją (12,4 proc.), Litwą (2,6 proc.), Rosją (1,9 proc.), Ukrainą (1,6 proc.), i Białorusią (0,8 proc.). Polacy najczęściej wydają za granicą na usługi (59 proc.), towary nieżywnościowe (27 proc.), żywność i napoje bezalkoholowe (10 proc.), napoje alkoholowe (3 proc.), wyroby tytoniowe (1 proc.).

W I kwartale 2018 r. większość, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków przekraczających lądową granicę Polski dokonywała zakupów w odległości do 50 km od granicy.

Reklama

W ramach małego ruchu granicznego (MRG) na granicy polsko-ukraińskiej w I kwartale 2018 r. odnotowano 1,4 mln odpraw cudzoziemców (z Polski i do Polski), co stanowiło 33,3 proc. ogółu przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców. "W porównaniu zarówno z analogicznym okresem poprzedniego roku, jak i w stosunku do IV kwartału 2017 r. liczba przekroczeń granicy w ramach MRG była mniejsza (odpowiednio o 39,0 proc. i 27,5 proc.)" - podkreślił GUS.

"Szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską w ramach MRG w I kwartale 2018 r. wyniosła 502,1 mln zł, co stanowiło 31,9 proc. ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską. Wydatki te były niższe, zarówno w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, jak i w porównaniu z IV kwartałem 2017 r. odpowiednio o 30,7 proc. i o 25,6 proc." - podał urząd.

Z danych GUS wynika, że średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca, przekraczającego granicę polsko-ukraińską w ramach MRG w I kwartale 2018 r., wyniosły 695 zł, podczas gdy w poprzednim kwartale – 676 zł, a przed rokiem – 633 zł.