Więcej klientów w 2008 r. miały spółki: PKP Intercity – o 3 mln pasażerów (11,6 mln w 2007 r. i 14, 7 mln w 2008 r.) oraz PKP Przewozy Regionalne – o 1 mln pasażerów (168,9 mln w 2007 r. i 169,6 mln w 2008 r.). PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zanotowała spadek o 1,5 mln osób (40,6 mln w 2007 r. i 39 mln w 2008 r.).

Lepsza oferta, nowszy tabor, wiele promocji oraz większe niż w minionych latach zaangażowanie samorządów wojewódzkich w tworzenie regionalnej siatki połączeń to główne przyczyny rosnącej popularności kolejowych przewozów pasażerskich.

Do wzrostu konkurencyjności transportu kolejowego przyczyniają się także inwestycje prowadzone przez firmy z Grupy PKP. Dzięki modernizacjom linii kolejowych zakończonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe w 2008 r. pociągi kursują szybciej m.in. na trasach: Łódź – Warszawa, Legnica – Węgliniec i Siedlce - Łuków.

Również zakończenie modernizacji poznańskiego węzła kolejowego usprawniło ruch w województwie wielkopolskim. W ub. roku zostało wyremontowanych wiele dworców w takich miastach jak: Bolesławiec, Strzelce Opolskie, Jastarnia, Jurata, Koluszki, Rogów, Gałkówek.

Pasażerowie obecnie coraz chętniej korzystają w drodze do pracy z transportu kolejowego niż samochodowego, ponieważ przy stacjach kolejowych powstają parkingi.. Do końca 2007 r., przy współpracy z gminami i przewoźnikami, PKP S.A. przygotowała przy dworcach w całej Polsce 258 parkingów na 4186 samochodów. W 2008 r. powstały 32 parkingi na ponad 400 samochodów.

W 2009 r. przewoźnicy chcą walczyć o pasażerów lepszym dostosowaniem się do ich wymogów, otwieraniem kolejnych centrów obsługi klienta, dalszą poprawą standardu pociągów, budową nowych przystanków kolejowych oraz nowych parkingów „Parkuj i Jedź”. W 2009 r. zarówno PKP Intercity, jak i PKP SKM w Trójmieście prognozują wzrost przewozu pasażerów.

W grudniu 2008 r. PKP Przewozy Regionalne zostały przekazane 16 samorządom wojewódzkim, dlatego nie są brane pod uwagę w prognozach Grupy PKP na 2009 r.


Liczba pasażerów przewiezionych przez przewoźników Grupy PKP w latach 2001-2008

2008 – 223 mln

- 2007 – 221 mln

- 2006 – 219 mln

- 2005 - 218 mln

- 2004 - 272 mln

- 2003 - 300 mln

- 2002 - 303 mln

- 2001 - 332 mln