Zdaniem Elizabeth Tinoco, dyrektora programu MOP ds. sytuacji w branżach , "jest niemal pewne, że te liczby są niedoszacowane", gdyż sektor finansowy znajduje się w epicentrum obecnego kryzysu.

W raporcie, który ma być omawiany w tym tygodniu, MOP pisze, że sektor finansowy, liczący na całym świecie ponad 2 mln pracowników, "po latach ekspansji doświadcza ciągłego spadku aktywności, co powoduje duże redukcje zatrudnienia".

Tinoco podkreśliła, że w miarę jak recesja na świecie będzie się pogłębiać, można spodziewać się przyspieszenia zwolnień w sektorze finansowym. "Trudno przewidzieć, jak długo będą się utrzymywać te negatywne skutki" - ocenia MOP, dodając, że będzie to w znacznym stopniu zależeć od polityki rządów.

Jak podkreśla MOP, najwięcej zwolnień nastąpiło w bankach inwestycyjnych.