Przewidziano, że na realizację inwestycji będą ogłaszane konkursy, a pierwszy z nich zostanie ogłoszony na przełomie lutego i marca br.

Dzięki rządowym pieniądzom wsparcie uzyskają inwestycje w wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy, elektrownie wiatrowe, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, elektrownie wodne o mocy poniżej 5 Mwe (megawatów elektrycznych) oraz w kogenerację bez użycia biomasy. Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej w elektrociepłowni. Jest on ekologiczny i ekonomiczny - pozwala na mniejsze zużycie paliwa niż oddzielne wytwarzanie ciepła w ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni.

Środki na realizację inwestycji gromadzone są na specjalnym subfunduszu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, pieniądze te pochodzą z kar oraz opłat przedsiębiorstw energetycznych, które nie wywiązują się z obowiązku wytwarzania określonej ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W ramach programu inwestorzy będą mogli otrzymać pożyczkę długoterminową, rozłożoną na 15 lat, w wysokości do 50 mln zł, która pokryje 75 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Stała stopa oprocentowania pożyczki będzie wynosić 6 proc. CIR podało, że jest to korzystne, ponieważ banki komercyjne dla tego typu inwestycji stosują oprocentowanie w wysokości 9-12 proc.

Dodatkowo - jak podało CIR - istnieje możliwość umorzenia pożyczki do 50 proc. kwoty, w zależności od rentowności przedsięwzięcia.