Główną przyczyną wewnętrznych masowych ruchów migracyjnych - podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) - były starcia między skłóconymi ze sobą społecznościami Regionu Narodów, Narodowości i Ludów Południa oraz regionu Oromia.

Część uchodźców znalazła schronienie wśród miejscowej ludności i w budynkach instytucji publicznych, ale większość koczuje pod namiotami lub pod gołym niebem bez dostępu do czystej wody.

Według IOM już przed ostatnimi starciami plemiennymi, które spowodowały nowy exodus ludności, było w Etiopii ponad 1,77 mln wewnętrznych uchodźców. (PAP)