Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec czerwca wyniósł 93.539 mln euro. (PAP Biznes)