Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-07-20 6122,50 1,4% -9,5% -15,0% 3,3%
Miedź 3M USD/t 2018-07-20 6147,50 1,4% -9,2% -15,2% 3,2%
Ołów spot USD/t 2018-07-20 2115,50 0,9% -11,3% -14,9% -3,2%
Ołów 3M USD/t 2018-07-20 2135,00 0,9% -11,1% -14,2% -3,5%
Aluminium spot USD/t 2018-07-20 2079,00 1,8% -4,0% -7,8% 9,9%
Aluminium 3M USD/t 2018-07-20 2029,00 1,4% -6,3% -10,5% 5,8%
Cyna spot USD/t 2018-07-20 19575,00 -0,1% -5,6% -2,6% -3,2%
Cyna 3M USD/t 2018-07-20 19485,00 -0,1% -5,6% -2,7% -2,9%
Nikiel spot USD/t 2018-07-20 13437,00 1,4% -9,8% 5,8% 42,3%
Nikiel 3M USD/t 2018-07-20 13530,00 1,4% -9,6% 6,0% 42,5%
Cynk spot USD/t 2018-07-20 2618,00 1,0% -13,8% -21,6% -3,7%
Cynk 3M USD/t 2018-07-20 2575,00 1,2% -14,0% -22,4% -5,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-07-20 173,50 0,0% -13,6% -33,3% 1,4%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-07-20 87,00 -2,4% -1,8% -3,3% 18,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-07-20 781,37 2,1% 1,8% 12,2% 29,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-07-20 735,37 2,2% 1,9% 13,1% 32,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-07-20 687,25 0,9% -0,4% 9,1% 39,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-07-20 630,00 1,2% -0,4% 6,7% 40,0%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-07-20 420,35 1,4% 1,2% 16,3% 48,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-07-20 419,10 1,4% 1,5% 16,4% 46,8%

(PAP Biznes)