PKP Cargo dokonało 18,1 mln zł odpisu z tytułu utraty wartości aktywówWarszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Zarząd PKP Cargo zdecydował o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego w kwocie 18,1 mln zł. Wpływ rozpoznanego odpisu na skonsolidowany zysk netto z uwzględnieniem efektu podatku odroczonego wynosi 14,6 mln zł, podała spółka.

"W ramach prowadzonych procesów optymalizacyjnych w Grupie AWT, przeprowadzona została analiza, w wyniku której zidentyfikowano zbędne składniki taboru kolejowego. Zgodnie z polityką rachunkowości PKP Cargo, oszacowana została wartość przepływów pieniężnych możliwa do uzyskania w wyniku zbycia powyższych aktywów" – czytamy w komunikacie.

Decyzja o utworzeniu odpisu została podjęta po przeprowadzeniu tej analizy oraz uwzględnieniu efektów procesów optymalizacyjnych.

Dokonany odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy PKP Cargo, podkreślono.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 r., którego publikacja planowana jest na 28 sierpnia 2018 r.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)