Jak podała w czwartek GDDKiA, dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy odcinka DK22 obejmuje m.in. niezbędne poszerzenie jezdni, remont oraz wzmocnienie nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, poboczy, budowę i przebudowę odwodnienia drogi, oraz remonty mostów. Zbudowane zostaną też kładki dla pieszych i dla rowerów oraz przejścia dla pieszych.

Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego będzie miał za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej dla DK22, na podstawie której będzie możliwa realizacja tego zadania.

Termin składania ofert cenowych mija 31 sierpnia. Kolejnym etapem będzie sprawdzenie ofert i wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny