"Niepewność związana z kwestią światowego handlu jest znacząca" - powiedział Draghi.

"Bilans ryzyka dla perspektyw dla wzrostu pozostaje zrównoważony (...) Globalne czynniki niepewności, zwłaszcza zagrożenie protekcjonizmu, pozostają znaczące. Ponadto należy obserwować ryzyko uporczywie podwyższonej zmienności rynków finansowych" - dodał.

Zapytany o wynik środowych rozmów prezydenta USA D. Trumpa i szefa KE J.C. Junckera Draghi powiedział, iż Rada Prezesów "odnotowała" i jest "zbyt wcześnie by ustalić" skutki spotkania.

"Ogólnie to dobry znak. (Spotkanie) pokazuje, że ponownie widać wolę dyskusji o kwestiach handlowych na forum wielostronnych" - dodał.

Bankier powtórzył wyrażoną już wcześniej ocenę, iż bezpośrednie efekty wojny handlowej są "ograniczone", podkreślając negatywny wpływ barier handlowych na nastroje przedsiębiorców.

EBC NIE DYSKUTOWAŁ O REINWESTYCJACH

Rada Prezesów EBC "w ogóle" nie dyskutowała na lipcowym posiedzeniu o polityce reinwestycji - poinformował prezes banku.

Dodał, że nie dyskutowano również nad datą rozpoczęcia dyskusji na ten temat.

Pytany o doprecyzowanie forward guidance dla stóp procentowych ("podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019 r.") Draghi powiedział, że oczekiwania rynkowe kwestii poziomu stóp proc. w przyszłości "są mocno zbieżne z oczekiwaniami Rady Prezesów".

Dodał, że obecny "rozszerzony" forward guidance dla stóp proc. jest "bardzo użyteczny" i EBC na razie nie widzi potrzeby modyfikacji lub zmieniania forward guidace.

NIEPEWNOŚĆ WOKÓŁ INFLACJI SPADA, WZROST GOSPODARCZY SOLIDNY

"Niepewność wokół perspektyw dla inflacji spada (...) widzimy pewne zachęcające oznaki w kwestii inflacyjnej, jednak jest zbyt wcześnie, by ogłaszać zwycięstwo" - powiedział Draghi.

Dodał, że zasadnicza miara inflacji w eurolandzie pozostanie w okolicach obecnych poziomów do końca roku.

Zdaniem Draghiego inflacja bazowa w eurolandzie "ogólnie rzecz biorąc pozostaje niska, jednak zaczęła rosnąć z niskim poziomów".

"Do końca roku inflacja bazowa nieco wzrośnie, a w średnim terminie będzie stopniowo iść w górę" - dodał.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 2,0 proc. w czerwcu w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowych danych. CPI bazowy rdr wzrósł w VI o 0,9 proc.

Zdaniem prezesa EBC, gospodarka eurolandu znajduje się na ścieżce solidnego, szeroko zakrojonego wzrostu.

Ostatnie dane z eurolandu w ocenie bankiera "ustabilizowały się", "wskazują na kontynuację wzrostu" i "są zgodne z czerwcowymi prognozami EBC".

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła w czwartek bez zmian podstawowe stopy procentowe oraz pozostałe parametry polityki monetarnej.

Bank utrzymał również dotychczasowy forward guidance dla stóp procentowych, QE oraz polityki reinwestycji.

EBC podtrzymał, że pozostaną one na obecnych poziomach przynajmniej "do lata 2019 roku".

Bank potwierdził zamiar wygaszenia QE do zera z końcem grudnia '18, o ile pozwoli na to sytuacja inflacyjna i potwierdził skalę skupu aktywów na poziomie 30 mld EUR do końca września i 15 mld EUR od października do końca grudnia.

W porównaniu do czerwcowego komunikatu dokonano niewielkiej korekty jego treści.

Lipcowy komunikat głosi, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019 "a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego, trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie".

Poprzednio również wskazywano, że poziom stóp proc. nie ulegnie zmianie co najmniej do lata 2019, z zastrzeżeniem "w każdym razie wystarczająco długo, by mieć pewność, że kształtowanie się inflacji pozostaje zgodne z obecnymi oczekiwaniami jej trwałego dostosowania". (PAP Biznes)