Przedłożony w lipcu trzeci projekt ustawy o PPK przewiduje, że "wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2 proc. wynagrodzenia", z wyłączeniem osób zarabiających nie więcej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, które mogą uiszczać mniej niż 2 proc., ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia.

Ministerstwo rolnictwa proponuje, żeby składka była liczona od dochodów i chce wyrazy "2 proc. wynagrodzenia" zamienić na "2 proc. wynagrodzenia netto", ponieważ w ocenie resortu "jest to dobrowolna forma oszczędzania i powinna być odprowadzana od dochodów, a nie przychodów pracownika". (PAP Biznes)