AWSA opublikowała ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym dobudowy trzeciego pasa ruchu i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni autostrady A2. Zainteresowane podmioty mają czas do 10 sierpnia na złożenie wniosków o udostępnienie SIWZ. Inwestycja powinna ruszyć w 2019 roku, potrwa ok. 1,5 roku. Prace będą prowadzone na czynnej autostradzie.

Przedsięwzięcie obejmuje dobudowę trzeciego pasa ruchu, wzmocnienie nawierzchni, poszerzenie mostu nad rzeką Wirynką do trzech pasów ruchu dla każdej jezdni, wydłużenie przejazdów awaryjnych, wykonanie oraz regulację wysokościową nawierzchni przy kolumnach alarmowych, wymianę barier ochronnych oraz przebudowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej.

W maju wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na dobudowę trzeciego pasa ruchu i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła Poznań Zachód do węzła Poznań Krzesiny.

Rzeczniczka AWSA Zofia Kwiatkowska informowała wówczas PAP, że wyłonienie wykonawcy inwestycji powinno nastąpić jesienią, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku i powinna potrwać ok. 1,5 roku. Na zaplanowany czas prowadzenia inwestycji wpływ ma fakt, że będzie ona realizowana przy normalnym ruchu samochodów, prowadzonym dwoma zwężonymi nitkami.

Rocznie z obwodnicy korzysta blisko 22 mln kierowców, a 2/3 tej liczby pokonuje tę trasę bezpłatnie, poruszając się w ramach skrajnych węzłów Poznań Wschód i Poznań Zachód.

Liczący przeszło 13 km odcinek obwodnicy Poznania pomiędzy węzłami Komorniki i Krzesiny oddano we wrześniu 2003 r. Inwestycję zrealizowała GDDKiA, utrzymaniem obwodnicy zajęła się AWSA. Budowa obwodnicy trwała 4 lata, a jej całkowity koszt wyniósł 884 mln. zł.

Obecnie skrajne węzły autostradowej obwodnicy Poznania stanowią otwarte w 2012 roku węzły Poznań Zachód i Poznań Wschód; od tego czasu odcinek, który kierowcy mogą pokonywać nieodpłatnie, został wydłużony do 25 km.