"Nastrój na początku sesji jest lekko negatywny i nie poznamy wielu ważnych danych, więc EUR/PLN może się dziś ustabilizować po ostatnich spadkach" - napisano w porannym komentarzu BZ WBK.

Zdaniem ekonomistów z Banku Pekao, możliwy jest przejściowy wzrost EUR/PLN w okolice 4,30.

"Pod koniec ubiegłego tygodnia PLN zyskiwał nieco, jednak wciąż możliwy jest przejściowy wzrost notowań w okolice 4,30/EUR, gdyż inwestorzy pozostają ostrożnie nastawieni do walut krajów rozwijających się, a główne banki centralne normalizują lub wkrótce zaczną normalizować swoje polityki pieniężne" - napisali w komentarzu.

W środę Fed podejmie decyzję o stopach procentowych w USA. Zdaniem ekonomistów Raiffeisen Polbanku, z uwagi na brak konferencji po posiedzeniu Fed, jak i brak aktualizacji prognoz, posiedzenie FED prawdopodobnie nie będzie miało wpływu na rynki.

Z kolei według analityków z PKO BP jastrzębie sygnały z Fed mogą osłabić złotego.

"Oczekiwany jastrzębi wydźwięk przekazu(nasilony publikacją solidnych danych z USA, w tym ostrego przyspieszenia dynamiki PKB) powinien wzmocnić spadki kursu EUR/USD, podnosząc notowania EUR/PLN na wyższe poziomy, co najmniej do 4,30" - napisali w porannym raporcie.

RYNEK DŁUGU

Ekonomiści z BZ WBK oczekują w poniedziałek dalszych wzrostów dochodowości krajowych SPW na długim końcu krzywej.

Zdaniem ekonomistów z Banku Pekao, w tym tygodniu uwaga inwestorów będzie się koncentrowała na publikacji we wtorek planu emisji obligacji w sierpniu.

"Uważamy, że Ministerstwo Finansów zdecyduje się na przeprowadzenie tylko jednej aukcji obligacji, co w warunkach solidnego popytu będzie wspierało wyceny. W najbliższych dniach spodziewamy się konsolidacji rentowności w przedziale 1,60-1,65 proc. (2Y), 2,55-2,65 proc. (5Y) oraz 3,15-3,25 proc.(10Y)" - napisali w komentarzu.

Według analityków z PKO BP, MF może zdecydować się na zorganizowanie jednego regularnego przetargu ze sprzedażą na poziomie 6 mld zł. W ich opinii, w najbliższych dniach wyceny skarbowych papierów wartościowych powinny utrzymywać się przy obecnych poziomach.

poniedziałek piątek piątek
10.05 16.10 10.05
EUR/PLN 4,2843 4,2803 4,2886
USD/PLN 3,6714 3,6721 3,6835
CHF/PLN 3,6941 3,6901 3,7016
EUR/USD 1,1669 1,1656 1,1643
OK0720 1,59 1,6 1,6
DS1023 2,5 2,49 2,5
WS0428 3,16 3,15 3,14

(PAP Biznes)