Dywidenda GPW za 2018 r. będzie uwzględniać wpływy ze sprzedaży AquisWarszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Dywidenda z zysku za 2018 r. będzie powiększona o wpływy ze sprzedaży udziałów przez GPW w Aquis Exchange za 12,4 mln funtów brutto, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Jacka Fotki.

"Z punktu widzenia zarządu i zobowiązań pod względem wielkości wypłacanej dywidendy wpływ sprzedaży udziałów w Aquis Exchange będzie wpływała na wysokość dywidendy" - powiedział Fotek podczas konferencji prasowej.

Sprzedaż udziałów GPW w Aquis nastąpiło 14 czerwca br. za 12,4 mln funtów brutto.

"Zysk netto w II kw. znalazł się pod wpływem właśnie sprzedaży udziałów w Aquis Exchange w którym saldo transakcji wyniosło 45,4 mln zł. Zanotowaliśmy zysk netto w II kw. na poziomie 79,1 mln zł, co oznacza wzrost o 88,6% r/r." - dodał wiceprezes.

Fotek zapowiedział także utrzymanie kosztów GPW zgodnie ze strategią poniżej 50% (koszty/przychodów).

"W I poł. 2018 r. koszty operacyjne wyniosły 88,4 mln zł i oznacza to wzrost o 4,8% w porównaniu z I poł. 2017 r. Wskaźnik koszty/przychodów wyniósł 51,2%, ale uważamy, że wskaźnik ten w kolejnych okresach spadnie i będzie utrzymywał się poniżej 50%. Jesteśmy mocno zdeterminowani utrzymywać dyscyplinę kosztową, aby nie przekroczyć tego założonego poziomu" - powiedział wiceprezes.

W samym II kw. wskaźnik koszty/przychody wzrósł do 46,2% wobec 43,1% zanotowane w II kw. ub. roku. Koszty operacyjne wzrosły w minionym kwartale o 5,9% r/r do 40 mln zł.

Według Fotka, przychody ze sprzedaży danych rynkowych nie są skorelowane z sytuacją na rynku finansowym, a z porównania z bardziej rozwiniętymi rynkami wynika, że krajowa giełda ma pod tym względem duży potencjał wzrostu.

W II kw. przychody ze sprzedaży informacji przez GPW wyniosły 11,1 mln zł co oznacza wzrost o 6,3% r/r. i 3,5% kw/kw.

"Mamy bardzo dobre tempo prac nad strategią rynku kapitałowego, termin ich zakończenia nie jest zagrożony. Jeżeli chodzi o rynek towarowy, to rozwija się lepiej niż oczekiwaliśmy" - powiedział prezes Marek Dietl podczas konferencji.

Dodał, że zarządowi bardzo dobrze współpracuje się zarówno z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), jak i Ministerstwa Finansów.

Dietl zapowiedział także, że projekt GPW Private Market przechodzi do wdrożenia.

"Z planowania przechodzimy do wdrożenia tego projektu, szukamy odpowiednich pracowników, budujemy zespół i rozmawiamy z dostawcami odpowiedniej technologii. Widzimy coraz więcej zastosowań dla GPW Private Market. Myślę, że na przełomie III/IV kwartału będziemy mogli już zakomunikować w jakim partnerstwie technologicznym i w jakim układzie instytucjonalnym będzie realizowany" - powiedział Dietl.

"Za 14 miesięcy chcielibyśmy przedstawić innowacyjny indeks, nad którym pracujemy, a który, jak powstanie, będzie unikatem na skalę światową - zapowiedział także Dietl w odpowiedzi na plany związane z uruchomieniem nowych indeksów.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)