Marża rafineryjna z dyferencjałem PKN Orlen spadła r: r do 8 USD: b w lipcu



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b w lipcu br. w porównaniu do 7 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu ub.r. marża wynosiła 8,4 USD/b, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

Dyferencjał ropy Ural/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio:1,9 USD/b, 1,6 USD/b i 0,7 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu.

Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 884 euro/ t, 878 euro/ t i 920 euro/ t, poinformował również koncern.

Modelowa marża downstream wyniosła 13,1 USD/b wobec 12,4 USD/b miesiąc wcześniej i 13,4 USD/b w czerwcu 2017 r.

Modelowa marża downstream = przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% etylen + 2,1% propylen + 1,2% benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% ropa Brent + 91,1% ropa URAL + 2,4% gaz ziemny).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)