LUG miał wstępnie 1,5 mln zł zysku netto, 1,95 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - LUG odnotował 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Zysk operacyjny wyniósł 1,95 mln zł wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,65 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 33,31 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2018 roku przychody osiągnęły rekordowy poziom ponad 41 mln zł. Również na poziomie zysku brutto na sprzedaży grupa kapitałowa LUG S.A. osiągnęła satysfakcjonującą wartość blisko 18 mln zł, co w zestawieniu z wynikiem ponad 12 mln zł z II kwartału 2017 r. zaowocowało wzrostem na poziomie 39,4%. Marża brutto na sprzedaży sięgnęła poziomu 43% (o 4,4 pkt proc. wyżej niż przed rokiem). Wynik EBITDA wzrósł o 49% do poziomu niespełna 3,5 mln zł. W II kwartale 2018 roku zysk netto wzrósł o 15% r/r w stosunku do II kwartału 2017 roku, osiągając tym samym poziom blisko 1,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 2,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 76,66 mln zł w porównaniu z 63,78 mln zł rok wcześniej.

"Cieszy mnie dynamika wzrostu przychodów, zysku netto i poprawa rentowności. Czynniki, które wskazują na umacniającą się pozycję firmy na rynku. Wzorem poprzednich miesięcy, także w tym roku skoncentrowaliśmy naszą uwagę na skutecznej realizacji strategii. Jej konsekwentne wdrażanie przynosi efekty w postaci bardzo dobrych wyników operacyjnych, wzrostu przychodów i EBITDA grupy. Warto podkreślić, że wypracowane przez grupę wyniki finansowe nie są dziełem zdarzeń jednorazowych, ale skutkiem prowadzonych projektów oraz kontraktów długoterminowych" - powiedział prezes Ryszard Wtorkowski, cytowany w komunikacie.

Dynamiczny wzrost przychodów, zysku netto i poprawa rentowności potwierdzają stabilny rozwój spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej LUG oraz skuteczność przyjętych w czerwcu ub. r. strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017-2021, podano także.

LUG S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)