Komisja Nadzoru Finansowego identyfikuje jedenaście banków jako "inne instytucje o znaczeniu systemowym" oraz zdecydowała o nałożeniu na dziewięć z nich buforów kapitałowych - podała Komisja w komunikacie.

KNF decyzją z 31 lipca zidentyfikował Alior Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nałożył na bank bufor w wysokości 0,25 proc. ekspozycji na ryzyko. KNF informował również z końcem lipca, że uchylił decyzje z 4 października 2016 r. identyfikujące Getin Noble Bank oraz Bank Millennium jako inne instytucje o znaczeniu systemowym i nakładające na te banki bufory kapitałowe.

Komisja podwyższyła bufor instytucji o znaczeniu systemowym dla PKO BP (do 1 proc. łącznej ekspozycji na ryzyko) i Banku Pekao (do 0,75 proc.) Do 0,75 proc. ekspozycji na ryzyko zmniejszony został bufor dla mBanku. Utrzymano z kolei bufory dla: BZ WBK, ING Banku Śląskiego, Banku BGŻ BNP Paribas, Deutsche Bank Polska oraz Banku Handlowego.

Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank zostały uznane za instytucje o znaczeniu systemowych, jednak Komisja nie nałożyła na te banki buforów kapitałowych.

Komisja podała, że identyfikacja "innych instytucji o znaczeniu systemowym" odbywa się w oparciu o następujące kryteria: wielkość, znaczenie dla gospodarki RP i Unii Europejskiej, znaczenie działalności transgranicznej oraz wzajemne powiązania z systemem finansowym.

KNF zobowiązuje banki do utrzymywania bufora instytucji o znaczeniu systemowym na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej.

Wskaźnik bufora (proc.) poprzednio
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 1 0,75
Bank Polska Kasa Opieki 0,75 0,5
Bank Zachodni WBK 0,5 0,5
ING Bank Śląski 0,5 0,5
mBank 0,5 0,75
Bank BGŻ BNP Paribas 0,25 0,25
Bank Handlowy w Warszawie 0,25 0,25
Deutsche Bank Polska 0,25 0,25
Alior Bank* 0,25 -
Bank Millennium ** - 0,25
Getin Noble Bank ** - 0,25
Bank Polskiej Spółdzielczości
SGB-Bank

* Alior Bank został zidentyfikowany jako "inna instytucja o znaczeniu systemowym" decyzją z 31 lipca 2018 roku

** Banki identyfikowane jako "inne instytucje o znaczeniu systemowym" uchylonymi decyzjami KNF z października 2016 roku

>>> Czytaj też: Porównanie kont podstawowych. Zobacz, co będzie za darmo, a za co zapłacisz