Liderów list w poszczególnych okręgach Partia Razem przedstawiła w czwartek, podczas konferencji prasowej z udziałem jednego z liderów ugrupowania Adriana Zandberga.

Lider poznańskiej listy Jakub Skurzyński to prawnik i aktywista. Jak mówił, podstawowym filarem Partii Razem jest równość, stąd „samorząd musi być świecki”.

„Władze samorządowe nie mogą kierować się zdaniem hierarchów kościelnych przy podejmowaniu decyzji, przy realizowaniu zadań publicznych. Wielkopolska musi być wygodnym domem dla wszystkich – niezależnie od wyznania, płci, orientacji seksualnej, zamożności czy pochodzenia” – mówił Skurzyński.

Kandydat odniósł się także do Marszu Równości, który w sobotę przeszedł ulicami Poznania. Jak mówił, „samorząd musi aktywnie walczyć z dyskryminacją osób LGBT+; z dyskryminacją kobiet, mniejszości etnicznych czy narodowych. Partia Razem zadba, aby samorząd chronił przed dyskryminacją w szkołach i instytucjach publicznych, a także, aby samorząd finansował programy edukacji równościowej w Poznaniu i całym województwie” – podkreślił.

Skurzyński dodał, że „samorząd musi stać po stronie najsłabszych”, dlatego będzie zabiegał o likwidację wszelkich barier, które utrudniają np. osobom niepełnosprawnym poruszanie się po mieście, czy też w dostępie do instytucji publicznych. Podkreślił, że jako młodemu ojcu niezwykle bliskie są mu także tematy związane z problemami rodzin w stolicy regionu i mniejszych miejscowościach.

Listę w okręgu pilskim otworzy działacz lokalny Kamil Bocian. Na konferencji prasowej kandydat zwrócił uwagę na kwestię praw pracowniczych. Jak mówił, „samorząd wojewódzki jest dużym pracodawcą, podlegają mu przecież instytucje kultury czy szpitale. Będziemy chcieli, by w instytucjach samorządowych całkowicie odejść od umów śmieciowych i od wszelkich innych form śmieciowego zatrudnienia”.

„Chcemy też wspierać spółdzielczość zamiast nieefektywnych form jak jednoosobowe działalności gospodarcze. Chcemy udostępniać lokale, pomoc prawną dla związków zawodowych, zwłaszcza nowoutworzonych” – dodał.

Liderką listy w okręgu gnieźnieńskim będzie z kolei animatorka kultury, społeczniczka Kamila Kasprzak – Bartkowiak. Jak mówiła, w Gnieźnie działa od lat, a problemy środowiska kulturalnego zna zarówno od strony instytucjonalnej, jak i samych animatorów czy stowarzyszeń kreujących działania kulturalne.

Zdaniem kandydatki, w obszarze kultury w Wielkopolsce największym problemem są – jak wskazywała – niskie płace i brak stabilności zatrudnienia. „Praca w kulturze zasługuje na godne traktowanie, bo to kultura uczy niezależnego myślenia, przybliża dziedzictwo minionych pokoleń, jak również zagospodarowuje nasz czas wolny i sprawia, że dzieci nie sięgają po różne używki, tylko udzielają się w różnego rodzaju sekcjach czy np. grupach tanecznych” - podkreśliła.

„Jedynką” w Lesznie będzie natomiast inżynier, informatyk Konrad Nowacki. Kandydat zaznaczył, że jednym z priorytetów jego działalności byłaby walka z „wykluczeniem komunikacyjnym” i racjonalizacja połączeń kolejowych. Jak wskazywał, w Wielkopolsce nadal są miasta powiatowe, jak np. Gostyń czy Śrem, które są „terroryzowane przez pędzące samochody”, a mieszkańcy nie mają godnej alternatywy w postaci połączenia kolejowego.

„Inwestycja w transport ma sens, jeżeli inwestujemy tak, żeby korzystali z niego również mieszkańcy Wielkopolski z miejscowości położonych z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Dlatego też chcielibyśmy wprowadzić również jeden z naszych postulatów, jakim jest możliwość transportu autobusem w każdej wsi sołeckiej” – podkreślił.

Adrian Zandberg, jeden z liderów Partii Razem zaznaczył, że na listach ugrupowania w Wielkopolsce znajdą się przede wszystkim aktywiści, działacze społeczni, ludzie zaangażowani w różnego rodzaju ruchy społeczne.

„Wierzymy, że w nowym sejmiku w Wielkopolsce będzie silna reprezentacja Partii Razem, silna reprezentacja nowej społecznej lewicy, która da fajny impuls Wielkopolsce - taki impuls, który będzie skierowany w przyszłość, ale będzie jednocześnie wrażliwy społecznie” – mówił Zandberg.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. (PAP)

autor: Anna Jowsa