PKO BP może zdefiniować na nowo wskaźniki efektywności w I poł. 2019 r.Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski nie wyklucza, że w przyszłym roku osiągnie wszystkie parametry strategii do 2020 roku i w I półroczu 2019 roku może zdefiniować na nowo niektóre wskaźniki efektywności, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

"Jest szansa, że w przyszłym roku osiągniemy wszystkie parametry strategii. Być może przyjdzie refleksja, by pewne wskaźniki efektywności zdefiniować na nowo" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej.

"Cel dotyczący odnośnie dywidend mamy już zrealizowany, cel kosztów ryzyka również jest zrealizowany, jesteśmy tu poniżej poziomu definiowanego strategią. Jeśli chodzi o wskaźnik C/I brakuje nam 0,3% do osiągnięcia celu" - powiedział wiceprezes Rafał Kozłowski.

Bank spełnia warunki do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018, dodał.

Koszty ryzyka wyniosły 0,67% na koniec I półrocza br. Wskaźnik C/I wyniósł 45,3% na koniec czerwca br. wobec celu 45%.

"W tym otoczeniu gospodarczym, w którym kilka lat temu przygotowywaliśmy strategię uważaliśmy, że wzrost gospodarczy będzie mniejszy. Udało nam się poprawić koszty ryzyka i szybciej obniżyć wskaźnik C/I. Osiągamy założone cele wcześniej, ale najważniejszym przesłaniem naszej strategii jest transformacja cyfrowa, szybszy dostęp do bankowości przez kanały zdalne" - podkreślił Jagiełło.

Dodał, że bank może dokonać zmian w strategii do 2020 roku pod warunkiem kontynuacji wzrostu organicznego, bez zaburzeń związanych z sytuacją międzynarodową i krajową.

Strategia PKO BP na lata 2020 zakłada osiągnięcie wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10% oraz wskaźnika koszty do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45% do 2020 r., przy utrzymywaniu w tym okresie kosztów ryzyka w przedziale 75-85 pb.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)