STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-09-08
IRDN /IRDN Index 263,17
sIRDN /sIRDN Index 281,74
offIRDN / offIRDN Index 221,86
IRDN24 /Base 256,34
IRDN8.22 /Peak 277,15
IRDN23.7 / Offpeak 221,66
TGe24 254,33
TGeBase 256,99
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 63 566,20
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 529 260,60

Źródło: Giełda Energii SA