"W perspektywie najbliższego tygodnia spodziewamy się pozostania EUR/PLN nieco powyżej 4,30, za sprawą utrzymywania się awersji do ryzyka. Naszym zdaniem potencjalny negatywny wpływ wojen handlowych na gospodarki rozwijające się w połączeniu z perspektywą podwyżek stóp procentowych w USD będzie nadal ciążyć walutom rynków rozwijających się" - napisali w raporcie analitycy BZ WBK.

Ich zdaniem, w nadchodzącym tygodniu kluczowe dla rynków będą publikacje danych ZEW z Niemiec (wtorek) oraz konferencja EBC (czwartek).

"W przypadku danych ZEW oczekujmy spadku wartości indeksu w ślad za spadającymi giełdami w Europie i oczekiwaniami pogorszenia wyników europejskich firm. Konferencja EBC powinna przynieść dalsze złagodzenie języka banku centralnego w reakcji na serię słabszych danych z Europy (sprzedaży detalicznej, inflacji i podaży pieniądza). Mimo to na konferencji spodziewamy się potwierdzenia zadeklarowanej wcześniej ścieżki wychodzenia z luzowania ilościowego" - napisali.

Ich zdaniem, początek przyszłego tygodnia może przynieść wzrosty rentowności na środku i długim końcu krzywej, jednak konferencja po posiedzeniu EBC powinna przywrócić dobre nastroje na rynku długu.

"Na rynku długu spodziewamy się kontynuacji wyprzedaży na początku tygodnia (ruch rentowności w górę w segmencie 5-10 lat nie powinien przekroczyć 2-4 pb). W dalszej części tygodnia, słabsze dane ZEW, a w szczególności wydźwięk konferencji EBC powinien przywrócić dobre nastroje na rynku długu i wpłynąć na obniżenie krajowej krzywej duchowości. Czynnikiem ryzyka pozostaje zachowanie amerykańskiego rynku obligacji. Zaplanowane znaczne wzrosty podaży amerykańskich skarbówek mogą wypychać krzywą w górę. Negatywne oddziaływanie tego czynnika na krajowe obligacje powinno być jednak przejściowe" - napisali analitycy BZ WBK.

piątek piątek czwartek
16.15 9.35 16.35
EUR/PLN 4,3093 4,3194 4,3231
USD/PLN 3,7201 3,7102 3,7144
CHF/PLN 3,8528 3,8456 3,8367
EUR/USD 1,1584 1,1642 1,1639
OK0720 1,62 1,62 1,61
DS1023 2,61 2,6 2,59
WS0428 3,27 3,27 3,27