Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

I-VII 2017 I-VII 2018
1 Niemcy 27,2 28,0
2 Czechy 6,4 6,3
3 Wlk. Brytania 6,5 6,0
4 Francja 5,7 5,7
5 Włochy 5,1 4,7
6 Holandia 4,5 4,5
7 Rosja 2,9 3,0
8 USA 2,7 2,8
9 Szwecja 2,8 2,7
10 Hiszpania 2,7 2,7

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

I-VII 2017 I-VII 2018
1 Niemcy 23,0 22,8
2 Chiny 11,5 11,0
3 Rosja 6,3 7,2
4 Włochy 5,5 5,2
5 Francja 3,9 3,8
6 Holandia 3,9 3,8
7 Czechy 3,6 3,4
8 USA 3,0 3,2
9 Belgia 2,6 2,6
10 Hiszpania 2,3 2,4

(PAP Biznes)