Best odwołał dalsze oferty publiczne obligacji w zw. z obecną sytuacją rynkowąWarszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Best zdecydował o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji w ramach programu do łącznej kwoty 350 mln zł ze względu na bieżącą sytuację rynkową, ale nie wyklucza powrotu na rynek obligacji detalicznych w przyszłości, podał zarząd spółki. Planowane spłaty obligacji będą realizowane zgodnie z harmonogramem.

"Decyzja ta wynika z bieżącej sytuacji rynkowej - mamy zabezpieczone finansowanie na długoterminową działalność, stąd nie ma potrzeby korzystania z publicznych emisji obligacji. Jednocześnie podkreślamy, że zabezpieczyliśmy płynność finansową spółki, a planowane spłaty obligacji będą realizowane zgodnie z harmonogramem - tak jak dotychczas" - poinformował zarząd w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

"Będziemy obserwować rynek i nie wykluczamy powrotu na rynek obligacji detalicznych w przyszłości" - dodano.

Best poinformował dziś, iż podjął decyzję o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji, które mogłyby zostać wyemitowane w ramach ustanowionego programu emisji obligacji do kwoty 350 mln zł, na podstawie sporządzonego prospektu emisyjnego podstawowego z 25 października 2017 r., oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)