STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-09-19
IRDN /IRDN Index 308,57
sIRDN /sIRDN Index 365,55
offIRDN / offIRDN Index 209,25
IRDN24 /Base 300,67
IRDN8.22 /Peak 357,57
IRDN23.7 / Offpeak 205,83
TGe24 303,22
TGeBase 301,91
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 75 693,30
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 270 328,10

Źródło: Giełda Energii SA