Colian skupił 5 mln akcji własnych, stanowiących 2,59% kapitału


Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Colian Holding skupił 5 mln akcji własnych (tj. 2,59% kapitału), uprawniających do wykonywania 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka.
Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Cena zakupu wyniosła 4,1 zł, przypomniano w komunikacie.
"Po nabyciu przez spółkę akcji własnych, spółka posiada łącznie 54 388 211 akcji własnych, co stanowi 28,21% wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki i uprawnia do wykonywania 28,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (z zastrzeżeniem, że spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych posiadanych przez spółkę)" - czytamy w komunikacie.
W końcu sierpnia br. akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych za kwotę do 29,45 mln zł.
Wcześniej we wrześniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła Colian Holding na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu z dniem 28 września 2018 r.
Akcjonariusze Colian Holding 30 lipca br. zdecydowali o przywróceniu formy dokumentu akcjom w kapitale zakładowym i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).
Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.
(ISBnews)