Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty szacuje, że przejęcie Grupy Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł, podała spółka.
"Szacuje się, że przejęcie Grupy Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł w kolejnym roku, w którym Grupa Compo Expert będzie podlegać konsolidacji w ramach grupy kapitałowej emitenta, co oznaczać będzie wzrost o około 15% w stosunku do obrotów w 2017 roku przy założeniu, że skonsolidowany będzie całoroczny wynik Grupy Compo Expert. Dodatkowo ocenia się, że akwizycja pozwoli na zwiększenie wyniku skonsolidowanego EBITDA Grupy Azoty o około 130 do 200 mln zł rocznie w kolejnych latach, w których Grupa Compo Expert będzie podlegać konsolidacji w ramach grupy kapitałowej emitenta" - czytamy w odpowiedzi udzielonej akcjonariuszowi przez Grupę Azoty.
Ekspansja na rynku nawozów specjalistycznych będzie stabilizowała poziom marży Grupy Azoty i tym samym jej wyników finansowych, zmniejszając uzależnienie wyników od wahań koniunkturalnych na rynku nawozów masowych i wahań cen gazu ziemnego mających bardzo istotny wpływ na wynik finansowy grupy kapitałowej. To również bieżąca koniunktura na rynku produktów masowych determinować będzie liczbę i skalę projektów inwestycyjnych realizowanych w Grupie Azoty, podano także.
6 września Grupa Azoty informowała, że ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, za cenę nie wyższą niż 235 mln euro.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
(ISBnews)