Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała z konsorcjum SBB Energy (lider konsorcjum), Polimex Energetyka i Polimex Mostostal umowę na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla czterech bloków w Elektrowni Dolna Odra, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi prawie 200 mln zł netto.
"Inwestycja, która powstanie na blokach energetycznych nr 5, 6, 7 i 8, pozwoli na dostosowanie Elektrowni Dolna Odra do zaostrzonych wymogów środowiskowych, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. W praktyce wpłynie to na znaczną poprawę jakości powietrza w Szczecinie" – czytamy w komunikacie.
Termin zakończenia prac planowany jest na IV kwartał 2021 roku.
"Dzięki inwestycji kotły OP-650 bloków nr 5, 6, 7 i 8 w Elektrowni Dolna Odra spełniać będą standardy wynikające z konkluzji BAT/BREF, określające rygorystyczne normy w zakresie dopuszczalnych wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. W ramach prac, elektrownia zmodernizuje także instalacje odsiarczania spalin bloków energetycznych nr 7 i 8, w celu znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki" – czytamy dalej.
Realizacja programu "Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT" zapewni utrzymanie emisji tlenków siarki na poziomie poniżej 130 mg/Nm3, tlenków azotu poniżej 150mg/Nm3 oraz pyłu na poziomie mniejszym niż 10 mg/Nm³, podano także.
"To kolejna proekologiczna inwestycja w zachodniopomorskim oddziale spółki PGE GiEK, która poprawi jakość powietrza w Szczecinie. O naszej ekologicznej świadomości świadczy również fakt, że już dzisiaj przygotowujemy się intensywnie do wejścia w życie zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z tzw. Konkluzji BAT, nałożonych przez Unię Europejską, a realizowana polityka inwestycyjna uwzględnia bezpieczeństwo energetyczne oraz gospodarcze interesy naszego kraju" – powiedział prezes PGE GiEK Sławomir Zawada, cytowany w komunikacie.
Instalacja odazotowania spalin budowana będzie w oparciu o technologię katalityczną (SCR) z zabudową klapy obejściowej na czas rozruchu. W ramach prac zostaną wymienione wentylatory spalin, a obrotowe podgrzewacze powietrza przejdą modernizacje. Wszystkie prace będą wykonywane w czasie planowych remontów kapitalnych poszczególnych bloków. Pierwsze odstawienie jednostek wytwórczych objętych programem powinno nastąpić w październiku 2019 roku.
Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)