"Udział długu w walutach obcych będzie ograniczany i w horyzoncie Strategii spadnie do ok. 24 proc. W scenariuszu bazowym, spadek poniżej 30 proc. powinien nastąpić już w 2018 r." - napisano.

Na koniec 2017 roku było to 30,6 proc.

Na koniec tego roku Strategia zakłada spadek do 29,0 proc., na koniec 2019 r. - 26,8 proc., 2020 r. - 25,3 proc., 2021 r. - 24,3 proc. i na koniec 2022 r. - 23,7 proc.

Resort finansów realizując Strategię zakłada utrzymanie w horyzoncie Strategii efektywnego (tj. uwzględniającego transakcje pochodne) udziału euro w długu w walutach obcych na poziomie co najmniej 70 proc.

Ponadto Strategia przewiduje, że średnia zapadalność w 2022 r. może osiągnąć wartość z przedziału 4,2-4,9 roku, a całego długu SP 4,7-5,2 roku wobec odpowiednio 4,5 roku oraz 5 lat na koniec 2018 r.

Natomiast duration rynkowego długu krajowego będzie się mieścić w przedziale ok. 2,7-3,2 roku wobec ok. 3 lat na koniec 2018 r., a długu ogółem w przedziale ok. 3,1-3,5 roku. (PAP Biznes)