"Zarząd Qumak [...] otrzymał od spółki Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oświadczenie z informacją o otrzymaniu przez wspólników Euvic dwóch indywidualnych interpretacji podatkowych. Zgodnie z ich treścią transakcja objęcia przez wspólników Euvic akcji serii N w sposób określony uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 4 września 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Qumak S.A. poprzez emisję akcji serii M i N byłaby opodatkowana podatkiem dochodowym znacznej wysokości, w związku z czym Euvic oświadcza, że objęcie przez wspólników Euvic akcji serii N nie jest możliwe w ramach tej transakcji" – czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym zarząd Qumaka zdecydował się odstąpić od dalszej realizacji uchwały walnego zgromadzenia mającej na celu podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M i N.

Spółka niezwłocznie zwróci środki wpłacone dotychczas przez akcjonariuszy w ramach procesu obejmowania akcji serii M, podano także.

"Zarząd Euvic oświadcza i potwierdza, że Euvic jest w dalszym ciągu zainteresowany ścisłą współpracą, a także będzie wspierać Qumak w prowadzonej restrukturyzacji. Jednocześnie deklaruje udział w pracach mających na celu wypracowanie alternatywnego scenariusza dla potencjalnej transakcji połączenia potencjałów Euvic i Qumak" – czytamy dalej.

Zarząd Qumak S.A. informuje, że rozważy zarówno scenariusz wskazywany przez Euvic, jak i inne opcje, biorąc równocześnie pod uwagę aktualną sytuację związaną z możliwościami kontynuacji działalności przez spółkę. O podjętych działaniach zarząd będzie informował kolejnymi raportami bieżącymi.

Na początku września akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji łącznie 234,7 mln akcji serii M i N przede wszystkim w związku z połączeniem z Euvic. Zdecydowano o emisji 35 mln akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej oraz 199 747 344 akcji serii N. Akcje serii N miały zostać objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3 568 udziałów w kapitale zakładowym Euvic.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)