Murapol wykupi przedterminem obligacje kilku serii o łącznej wartości 9,5 mln złWarszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Grupa Murapol podjęła decyzję o przedterminowym wykupie obligacji serii T, U, W i Z notowanych na Catalyst o łącznej wartości nominalnej około 9,5 mln zł, podała spółka.

"Przedterminowy wykup obejmie:
2 534 sztuk obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 2,534 mln zł,
1 579 sztuk obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej 1,579 mln zł,
2 012 sztuk obligacji serii W o łącznej wartości nominalnej 2,012 mln zł,
3 378 sztuk obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 3,378 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Poszczególne transakcje wykupu instrumentów dłużnych będą dokonywane odpowiednio w dniach: seria T - 31 stycznia 2019 r., seria U - 28 stycznia 2019 r., seria W - 22 listopada 2018 r. oraz seria Z - 29 grudnia 2018 r., podano także.

"Konsekwentnie realizujemy strategię porządkowania grupy pod względem organizacyjnym, podmiotowym oraz poprawy parametrów finansowych, w tym relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, naszym celem jest osiągnięcie tego parametru na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 r. Plan ten jest także spójny z intencją przygotowań do szerszego wejścia na rynek publiczny i debiutu na warszawskiej giełdzie w perspektywie kilkunastu miesięcy. W tym kontekście musimy wyrównać kluczowe wskaźniki finansowe działalności do poziomów innych notowanych na giełdzie deweloperów" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Jak przypomina spółka, łączna wartość nominalna obligacji serii T, U, W i Z wynosiła 40 mln zł, ale część ww. instrumentów dłużnych, na sumaryczną kwotę 30,5 mln zł, została wykupiona przez spółkę w sierpniu br. w wyniku realizacji - wynikających z warunków emisji obligacji - żądań obligatariuszy dot. przedterminowego ich wykupu.

"Warto w tym miejscu podkreślić, że powyższe uprawnienia zostały uruchomione, zgodnie z postanowieniami postanowień warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z, tj. w momencie przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych o terminie zapadalności przypadającym po dacie wykupu ww. serii obligacji, który to wykup został dokonany przez Murapol i dotyczył obligacji spółek Partner SA i Abadon Real Estate SA" - czytamy także.

Od 2010 roku Murapol wyemitował i wprowadził na Catalyst obligacje korporacyjne o wartości około 180 mln zł. W tym czasie spółka wykupiła instrumenty dłużne znajdujące się w publicznym obrocie na kwotę blisko 148 mln zł. 19 października 2018 r., zgodnie harmonogramem wykupu, spółka nabędzie obligacje serii R o wartości 22,5 mln zł, podano także.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)