Dyrektor suwalskiej delegatury KBW Alicja Rynkiewicz-Dąbek powiedziała, że taka sytuacja miała miejsce na terenie działania tego biura pierwszy raz.

Sidra jest gminą w powiecie sokólskim. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej uprawnionych do głosowania było tam ponad 2,9 tys. osób. W niedzielnych wyborach był jeden kandydat na wójta - Jan Ogił z KWW Odbudowa Gminy Sidra. Drugi kandydat - zarejestrowany wcześniej zgodnie z wymogami - zmarł 10 października. Według informacji medialnych, popełnił samobójstwo; trwa śledztwo w tej sprawie. Dotychczasowy wójt nie startował.

Nazwiska zmarłego kandydata nie było na kartach do głosowania, bo były wydrukowane po jego śmierci - wyjaśnia Krajowe Biuro Wyborcze.

Aby Jan Ogił został wójtem, musiał zdobyć ponad 50 proc. ważnie oddanych głosów, jednak tak się nie stało. Z oficjalnych wyników wyborów wynika, że uzyskał 26,24 proc. głosów. Za jego kandydaturą zagłosowało 401 osób, przeciwnych było 1127 osób - poinformowała Rynkiewicz-Dąbek. Do wyboru na wójta potrzebował 765 głosów. Uprawnionych do głosowania było 1528 osób.

Rynkiewicz-Dąbek wyjaśniła, że gdy nie dochodzi do wyboru wójta, kodeks wyborczy stanowi o tym, że wyboru wójta dokonuje rada gminy. Obecna kadencja samorządu kończy się 16 listopada. Zgodnie z przepisami nowa, wybrana w niedzielnych wyborach rada gminy, powinna się ukonstytuować w dniach 19-23 listopada i dopiero potem zająć się wyborem wójta.

Dyrektor KBW w Suwałkach powiedziała, że kandydata na wójta może zgłosić - według wymogów ustawowych grupa radnych stanowiąca minimum jedną trzecią składu rady. W gminie Sidra jest 15 radnych, kandydata na wójta może więc zgłosić pięciu radnych. Kandydatem może być osoba nawet na stałe nie mieszkająca w tej gminie, mająca polskie obywatelstwo, prawo wybieralności, musi mieć ukończony 25. rok życia. Nie może to być jedynie osoba, która kandyduje na wójta w innej gminie, do rady powiatu lub sejmiku województwa.

Jeśli rada gminy nie wybierze wójta w ciągu dwóch miesięcy od daty wyborów, wówczas pełniącego obowiązki wójta wskazuje - na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji - prezes Rady Ministrów. "Tak komisarz pełni obowiązki do końca kadencji" - wyjaśniła Rynkiewicz-Dąbek.

Państwowa Komisja Wyborcza podaje w wynikach wyborów, że w nowej radzie gminy Sidra będą radni z dwóch komitetów wyborczych: KWW Przyszłość (13 radnych) i KWW Odbudowa Gminy Sidra (dwóch radnych).(PAP)

autor: Izabela Próchnicka