"W II kwartale 2018 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,9 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,3 mld zł (tj. 34,3 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,6 mld zł (tj. 65,7 proc. całej kwoty)" - napisano.

W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku globalna wielkość przekazanych środków nie uległa zmianie.

NBP pisze, że w strukturze przekazów zanotowano natomiast spadek napływu środków od osób przebywających długookresowo w Wielkiej Brytanii, który został jednak wyrównany wyższym niż przed rokiem napływem środków od emigrantów krótkookresowych z Niemiec.

Według NBP najwięcej środków, podobnie jak w poprzednich okresach, trafiło do Polski od osób pracujących w Niemczech - 1,5 mld zł oraz z Wielkiej Brytanii – 0,8 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 58,2 proc. wszystkich transferów.

NBP podał, że w tym samym okresie środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 3,7 mld zł. Była to kwota wyższa o 0,4 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Zanotowany wzrost wynikał z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych, które w II kwartale 2018 r. wyniosły 3,3 mld zł wobec 3,0 mld zł w II kwartale 2017 r." - napisano.

W strukturze geograficznej dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3,3 mld PLN i stanowiły 89,9 proc. wszystkich środków. Rok wcześniej pracownicy z Ukrainy przekazali do swojego kraju 3,0 mld zł.

>>> Czytaj też: Więźniowie tańsi niż Ukraińcy. Firmy szukają pracowników w zakładach karnych