Alior Bank miał 172,92 mln zł zysku netto, 71,37 mld zł aktywów w III kw. 2018r.Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 172,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 178,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 781,42 mln zł wobec 728,13 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 106,59 mln zł wobec 97,33 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 71,37 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 69,52 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 532,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 340,06 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 553,53 mln zł wobec 353,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec września br. wskaźnik ROE wyniósł 11,5% wobec 7,2% rok wcześniej, ROA - odpowiednio: 1% wobec 0,7% rok wcześniej.

Współczynnik Tier1 na koniec września br. wyniósł 12,14% wobec 12,1% na koniec 2017 r., a łączny współczynnik wypłacalności - odpowiednio: 15,26% wobec 15,21% rok wcześniej.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)