Alior Bank osiągnie niektóre cele strategiczne do 2020 znacznie wcześniejWarszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Alior Bank ocenia, że nie ma zagrożeń dla realizacji celów strategicznych do 2020 roku, a w niektórych obszarach - np. w zakresie marży odsetkowej netto, czy kosztów ryzyka - cele te powinny zostać zrealizowane znacznie wcześniej, poinformowali przedstawiciele banku.

"W optymistycznym scenariuszu moglibyśmy cele zrealizować w 2019 roku" - powiedział wiceprezes Filip Gorczyca podczas telekonferencji.

"Bank jest bardzo efektywny od strony kosztowej. Powoli zbliżamy się do wskaźnika C/I na poziomie 39% w 2020 roku. Tu jesteśmy dobrej myśli" - powiedział podczas telekonferencji wiceprezes Krzysztof Bachta, kierujący pracami zarządu.

Wskaźnik (C/I) zmniejszył się do 44% za okres 9 miesięcy 2018 r. w stosunku do 51,7% rok wcześniej. W 2020 roku bank chce mieć C/I na poziomie 39%.

Jak podkreślił Gorczyca, poprawę wskaźnika C/I bank chce zrealizować przede wszystkim poprzez wzrost strony przychodowej. Bank podtrzymuje cel udzielenia nowych kredytów na kwotę 5-6 mln zł w br.

"Oczekujemy, że w tym roku będzie to bliżej 5,5 mld zł" - dodał Bachta.

Koszt ryzyka wyniósł 1,8% w III kw. wobec 1,7% kwartał wcześniej. Wzrost w III kw. wynikał z dodatkowych odpisów na spółkę, która realizuje postępowanie układowe.

"W trzecim kwartale mieliśmy wyższy poziom odpisów, który uderzył w wynik. Na przestrzeni 9 miesięcy jesteśmy zgodni z guidance. Jesteśmy na poziomie 1,8% i ten poziom nie jest zagrożony. W całym roku koszty ryzyka powinny być na poziomie 1,8%" - dodał Gorczyca.

"Cel strategii na 2020 rok to 1,7%. On nie wydaje się zagrożony" - dodał wiceprezes Bachta.

Bachta podtrzymał także cel zwrotu z kapitału na poziomie 14% w 2020 roku. Po trzech kwartałach tego roku ROE wynosiło 11,5% wobec 7,2% rok wcześniej.

"Cel ROE podtrzymujemy. Jesteśmy w stanie osiągać bardzo dobrą marżę odsetkową netto dzięki silnemu wzrostowi wolumenów, mamy koszty pod kontrolą i idziemy w dobrym kierunku" - podkreślił.

Marża odsetkowa (NIM) wyniosła 4,64% w III kw., co oznacza wzrost o 6 pkt bazowych w skali kwartału i jest wynikiem przekraczającym założenia strategii na 2020 r., tj. 4,5%.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)