Erbud miał 4,81 mln zł zysku netto, 16,38 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Erbud odnotował 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,3 mln zł wobec 10,19 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 16,38 mln zł wobec 12,53 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 664,8 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 505,88 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 23,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 624,56 mln zł w porównaniu z 1 282,2 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła -16,83 mln zł wobec 32,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 15,75 mln zł wobec 11,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)