STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-11-16
IRDN /IRDN Index 256,77
sIRDN /sIRDN Index 290,57
offIRDN / offIRDN Index 206,77
IRDN24 /Base 258,49
IRDN8.22 /Peak 290,60
IRDN23.7 / Offpeak 204,96
TGe24 261,11
TGeBase 260,06
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 71 795,90
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 339 235,30

Źródło: Giełda Energii SA