"Skandal korupcyjny wokół KNF prawdopodobnie spowoduje, że złoty utrzyma relatywnie słabszą pozycję na tle walut naszego regionu. Pierwsza fala osłabienia krajowych obligacji skarbowych związana z tą sprawą prawdopodobnie już się dokonała. Trudno nam przewidzieć dalsze skutki, szczególnie w sferze polityki i tego bardziej się obawiamy niż wtórnych skutków tej sprawy na sektor bankowy" - napisał w komentarzu ekonomista.

W jego ocenie problemy Getin Noble Bank i Idea Banku "nie rozleją się na resztę sektora finansowego, bo stanowią niewielki procent tego rynku". "A kondycja obu instytucji jest znana od dawna" - podał.

Jak podkreślił, "będące w centrum skandalu Getin i Idea stanowią 4,1 proc. aktywów sektora bankowego, chociaż ich udział w depozytach gospodarstw domowych jest nieproporcjonalnie duży (7 proc.). Obie instytucje już wcześniej zmagały się z ryzykiem kredytowym (w skutek ich nadmiernie ekspansywnej polityki), a obecnie zagrożone są sankcjami z uwagi na misselling (oferowanie - PAP) obligacji korporacyjnych klientom detalicznym".

"Według doniesień prasowych Getin i Idea mają problem z odpływem depozytów, o nieznanej skali" - podał główny ekonomista ING Banku Śląskiego. "Relatywne osłabienie krajowych obligacji skarbowych w ubiegłym tygodniu sugeruje, że obie instytucje wyprzedawały posiadane w portfelach obligacje, aby podtrzymać swoją płynność" - zauważa Benecki.

"Według dostępnych publicznie bilansów (Getin Noble Bank oraz Idea Bank - PAP) na koniec II kwartału 2018 r. posiadały one około 9 mld zł instrumentów dostępnych do sprzedaży (prawdopodobnie w większości obligacji skarbowych)" - podał Benecki. "Instytucje te (Getin Noble Bank oraz Idea Bank - PAP) prawdopodobnie w większości pozbyły się tych płynnych aktywów, a efekt tego widzieliśmy w ub. tygodniu, więc ewentualne dalsze przełożenie się tego czynnika na krajowy rynek długu powinno być małe" - podał Benecki.

Jak zauważył główny ekonomista ING Banku Śląskiego, "wciąż istnieje ryzyko dalszego spadku ich bazy depozytowej, ale NBP i KSF zadeklarowały udostępnienie (kosztownych) instrumentów płynnościowych (np. kredytu refinansowego) w sytuacji, gdyby te instytucje traciły płynność".

We wtorek Narodowy Bank Polski zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania 50 proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej. Zwolnienie obowiązywać będzie od 19 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Ma to na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian płynności sektora bankowego na stopy procentowe na rynku międzybankowym.

Rezerwa obowiązkowa to jeden z instrumentów polityki pieniężnej, stosowanych przez NBP. Obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej obejmuje banki, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych działające w Polsce oraz SKOK-i.

Idea Bank 13 listopada br. został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF.

"Gazeta Wyborcza" napisała 13 listopada, że w marcu 2018 r. ówczesny przewodniczący KNF Marek Chrzanowski zaoferował właścicielowi Getin Noble Banku Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł - miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF radcę prawnego Grzegorza Kowalczyka. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmana Chrzanowski miał mu pokazać kartkę, na której zapisał 1 proc., co według "Wyborczej" miało stanowić część wartości Getin Nobel Banku „powiązaną z wynikiem banku".

Adwokat miliardera mec. Roman Giertych przyznał, że słynnej kartki z jednym procentem nie ma, ale - jak przekonywał - jest inny sposób na udowodnienie tego, że istniała. "Pan Czarnecki jest gotowy poddać się badaniu wariograficznemu" - powiedział RMF Giertych.

Po artykule w "GW" Chrzanowski złożył dymisję, a premier ją przyjął. O wszczęciu śledztwa poinformował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jako wstępną kwalifikację prawną przyjęto z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego - przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Śledztwo prowadzi śląski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. (PAP)

autor: Magdalena Jarco, Mariusz Polit