EC Będzin szacuje przychody z aukcji na rynku mocy na 10,9 mln zł w 2022 r.Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., spółka zależna Elektrociepłowni Będzin, zaoferowała w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy, który przyniesie szacunkowo 10,89 mln zł przychodów, podała spółka.

"Opublikowane zostały wstępne wyniki aukcji. Aukcja zakończyła się w rundzie 7 z ceną zamknięcia 198 zł/kW/rok. Spółka zależna brała udział w ww. aukcji. Spółka zależna oferowała tzw. obowiązek mocowy w aukcji głównej na rok dostaw 2022. Według szacunków spółki zależnej, przychody z rynku mocy mogą wynieść w 2022 r. 10,89 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Będzin zastrzega, że ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji .

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)