H. Staszewski, K.Czajka, S. Staszak powołani do zarządu ElektrobudowyWarszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrobudowy odwołała Wojciecha Palecznego ze składu zarządu, w tym ze sprawowanej funkcji wiceprezesa. Jednocześnie powołała w skład zarządu Huberta Staszewskiego, Krzysztofa Czajkę oraz Sławomira Staszaka.

Jak podano, uchwała odwołująca Palecznego ze składu zarządu spółki nie zawiera przyczyny odwołania. Z kolei Staszak został powołany na członka zarządu ze skutkiem na dzień 31.01.2019 r.

W związku z powyższymi zmianami, aktualny skład zarządu Elektrobudowy przedstawia się następująco: Roman Przybył – prezes zarządu, Adam Świgulski – wiceprezes, Hubert Staszewski – członek zarządu, Krzysztof Czajka – członek zarządu.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)