Vantage Development rozpoczął przegląd opcji strategicznychWarszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Vantage Development podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej, podała spółka.

Rozpatrując oraz uwzględniając potencjalne opcje strategiczne, zarząd będzie dążył do zapewnienia możliwie najlepszej pozycji spółki na rynku deweloperskim oraz do długofalowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy, podano.

"Na obecnym etapie zarząd emitenta będzie rozważał różne opcje strategiczne, w tym, ale nie wyłącznie, rozważy poszukiwanie nowego inwestora strategicznego lub inwestorów strategicznych, pozyskanie partnera strategicznego, dokonanie strategicznych zmian w strukturze własnościowej lub aktywów emitenta czy zawarcia umowy joint venture z innym podmiotem. Zarząd emitenta analizować będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku realizacji procesu. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych emitenta" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki będzie współpracował z doradcami spoza grupy w zakresie przeglądu opcji strategicznych, podano również.

Jednocześnie zarząd informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne kierunkowe decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez zarząd. Dodatkowo zarząd spółki podał, że aktualnie nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2018 r. sprzedała 824 lokale.

(ISBnews)