Wobec opozycjonisty została już zasądzona kwota 25 tys. zł od skarbu państwa tytułem zadośćuczynienia. Postępowanie zostało jednak wznowione. Teraz Zbigniew Fijak domaga się 164 tys. zł odszkodowania i 324 tys. zł zadośćuczynienia za czas pobytu w aresztach przy ul. Mogilskiej oraz ul. Montelupich w Krakowie, gdzie trafił w czasie stanu wojennego. Łącznie - jak podano we wniosku - Fijak miał być pozbawiony wolności przez prawie rok; w trakcie rozprawy mówił o ośmiu miesiącach przebywania w aresztach, dodatkowych zatrzymaniach oraz pobycie w szpitalu psychiatrycznym.

"Zaangażowanie się w działalność +Solidarności+ w sierpniu 1980 roku - czego konsekwencją było później zaangażowanie się w działalność tak zwanej nielegalnej, podziemnej +Solidarności+ po 13 grudnia 1981 roku - aresztowanie mnie, zatrzymanie 13 września 1982 roku, z wszystkimi tego konsekwencjami, to niewątpliwie - oprócz życia osobistego - najważniejsze fakty w moim życiu, które zresztą to życie całkowicie zmieniły" - mówił przed sądem Fijak.

Występując w sprawie jako świadek, zwracał uwagę przede wszystkim na ciężkie warunki panujące w obu aresztach, m.in. problemy sanitarne i problemy z dostępem do opieki zdrowotnej. Mówił, że działalność opozycyjna miała wpływ na rozpad jego małżeństwa, a także negatywnie wpłynęła na jego dzieci. Przyznał również, że od czasu wyjścia na wolność pojawił się i nasilił u niego problem z alkoholem. W ocenie byłego opozycjonisty, pobyt w aresztach doprowadził również do złamania jego kariery naukowej.

Następna rozprawa odbędzie się 5 marca.

Zbigniew Fijak urodził się 14 listopada 1953 r. w Krakowie. Jest absolwentem etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim; w latach 1977-1990 był pracownikiem naukowym w Katedrze Etnografii Słowian UJ. Z kolei w latach 1980-1990 współorganizował na tej uczelni struktury "Solidarności". Po 13 grudnia 1981 r. działał w podziemnych strukturach "Solidarności" głównie w poligrafii; w momencie zatrzymania przez Służbę Bezpieczeństwa był szefem poligrafii Regionalnej Komisji Wykonawczej.

13 września 1982 r. został aresztowany; był przetrzymywany w areszcie przy ul. Montelupich w Krakowie. 17 lutego 1983 r. skazano go w trybie doraźnym przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Krakowie na dwa lata więzienia w zawieszeniu za kontynuowanie działalności związkowej i wydawanie nielegalnych pism. 29 kwietnia 1983 r., po rewizji prokuratora, Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa uchylił orzeczenie o warunkowym zawieszeniu kary; przez kolejne trzy miesiące, dzięki pomocy prof. Adama Szymusika, przebywał na "obserwacji" w klinice psychiatrycznej. 3 sierpnia 1983 r. został objęty amnestią. 25 listopada 1989 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie zastosował abolicję i zarządził "zatarcie skazania". Fijak był kilkukrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.(PAP)

autorka: Nadia Senkowska