UniCredit znacznie powyżej wymogów kapitałowych ustalonych przez EBC


Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Wskaźniki kapitałowe UniCredit wg stanu na 31 grudnia 2018 roku na bazie skonsolidowanej wynoszą: 12,13% przejściowy współczynnik CET1 (12,07% przy pełnym obciążeniu);13,64% przejściowy współczynnik Tier 1;15,80% przejściowy współczynnik kapitału ogółem na koniec ub.r., co oznacza że są znacznie powyżej wymogów kapitałowych ustalonych przezEuropejski Bank Centralny (EBC), wynika z komunikatu instytucji.
"Od 1 marca 2019 r. UniCredit musi następujące wymogi kapitałowe na zasadzie skonsolidowanej:
- 10,07% współczynnika CET1,
- 11,57% współczynnika Tier 1,
- 13,57% Łączny współczynnik kapitałowy" - czytamy w komunikacie.

"W oparciu o SREP [proces przeglądu nadzorczego i oceny] EBC poinformował również UniCredit o zaleceniach nadzorczych w odniesieniu do pokrycia NPE. […] UniCredit szacuje, że dialog regulacyjny z EBC może prowadzić do niskiego rocznego jednocyfrowego wpływu na wskaźnik CET1 dla jakiegokolwiek dodatkowego pokrycia jego zapasów NPE, za każdy rok do 2024 r." - czytamy dalej.
UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)