Zysk operacyjny wyniósł 10,81 mln zł wobec 4,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 11,87 mln zł wobec 4,7 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,95 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 34,03 mln zł rok wcześniej.

"Przychody w segmencie sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych osiągnęły rekordowo wysoki poziom (60 500 440 zł) i były o 108% wyższe od przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu kalendarzowego. W analizowanym okresie grupa sfinalizowała znaczącą ilość projektów terapeutycznych, radiologicznych i informatycznych, bazując na pozyskanych kontraktach oraz nowo zawieranych umowach, których kulminacja następuje w okresie ostatniego kwartału roku kalendarzowego (tzw. efekt sezonowości). Zmiana struktury sprzedaży w kierunku urządzeń terapeutycznych umożliwiła również znaczne zwiększenie zyskowności tego segmentu operacyjnego (zmiana poziomu marży EBITDA z 15% do 19%)" - czytamy w raporcie.

W segmencie radiofarmaceutyków zostały podtrzymane tendencje z poprzednich kwartałów, przychody ze sprzedaży wzrosły w ujęciu kwartalnym o 10% (po eliminacji operacji wewnętrznych), a wielkość sprzedaży osiągnęła wyniosła 5 706 256 zł (wzrost wartościowy o 525 926 zł). W ramach tego segmentu najwyższą dynamikę zanotowała sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych (r/r +18%), podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 8,4 mln zł wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)