Sankcje dotyczą tych, którzy odpowiadają za represje, osiągają korzyści dzięki reżimowi lub go wspierają albo są z takimi osobami powiązani. Tym samym liczba osób objętych zakazem wjazdu i zamrożeniem aktywów w związku z brutalnymi represjami wobec ludności cywilnej w Syrii wzrasta do 277.

Ponadto zamrożeniem aktywów w związku z sytuacją w Syrii objęte są 72 podmioty. Ogólne sankcje UE wobec Syrii to także embargo na ropę naftową, ograniczenia handlu i inwestycji, zamrożenie aktywów syryjskiego banku centralnego w UE, ograniczenia w eksporcie broni i sprzętu, które mogłyby zostać użyte do represji, oraz sprzętu i technologii, które pozwalają monitorować lub przechwytywać połączenia internetowe lub telefoniczne.

Sankcje związane z sytuacją w Syrii obowiązują od 1 grudnia 2011 r. i są co roku weryfikowane. Najbliższy ich przegląd nastąpi do 1 czerwca 2019 r. Zgodnie z konkluzjami Rady UE z kwietnia 2018 r., dopóki represje będą trwać, UE będzie mieć na względzie dalsze sankcje wobec Syrii.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)