IMS rekomenduje wypłatę 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok


Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Zarząd IMS rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z zysku za 2018 r., podała spółka.
"Zarząd IMS S.A. informuje, że biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki grupy IMS za 2018 rok, oraz bardzo dobrą sytuację finansową emitenta i grupy, będzie rekomendował radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy za 2018 rok w wysokości 19 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6 031 064,93 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 05.03.2019 roku, to 4,32%" - czytamy w komunikacie.
Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31 742 447 akcji (tj. liczba akcji emitenta minus akcje własne zakupione przez emitenta do 05.03.2019 r.), zaznaczono.
"Z uwagi na posiadanie przez spółkę akcji własnych oraz trwający proces nabywania przez emitenta akcji własnych (które nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2018 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez zarząd spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez zwyczajne walne zgromadzenie, według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 19 gr na akcję za 2018 rok" - czytamy także.
Według spółki, rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w grupie IMS opublikowaną w maju 2016 r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej, podano także.
Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).
(ISBnews)