ABC Data ma umowę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej


Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data zawarł z Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie umowę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, podała spółka.
"Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu 7 marca 2019 r. pomiędzy emitentem a spółką Investment Gear 2 sp. z o.o. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w spółce ABC Data s.r.o z siedzibą w Pradze - spółce zależnej emitenta. Na mocy umowy sprzedaży emitent sprzedał na rzecz inwestora własność 100% udziałów w spółce zależnej oraz zobowiązał się przenieść własność udziałów na inwestora pod warunkiem zapłaty ceny za sprzedaż udziałów w wysokości 150 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
"Na mocy postanowień umowy sprzedaży, emitentowi przysługuje (o ile roszczenie spółki zależnej zostanie zaspokojone) kwota w wysokości 50% sumy uzyskanej przez spółkę zależną tytułem zaspokojenia przez ubezpieczyciela roszczenia spółki zależnej (maksymalnie ok. 40 mln koron czeskich oraz 158,7 tys. euro). Inwestor udzielił emitentowi gwarancji mających na celu zabezpieczenie procesu dochodzenia ww. roszczenia" - czytamy dalej.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)