"Dziś podpisaliśmy umowę o współpracy strategicznej z bankiem Goldman Sachs. Będziemy razem pracowali w zakresie zarządzania aktywami. Ta współpraca uczyni z PZU najbardziej rozpoznawalną spółkę inwestycyjną w tej części Europy" - powiedział Surówka podczas wieczornej prezentacji pn. "NowePZU w Twoich rękach". 

"Nasi klienci będą mieli dostęp do globalnych rozwiązań Goldman Sachs, a produkty PZU będą dostępne dla klientów na całym świecie" - dodał prezes. 

PZU podało, że celem zakładanej współpracy z Goldman Sachs Asset Management (GSAM) jest wykorzystanie kluczowych kompetencji każdej z firm i osiąganie wzajemnych korzyści. GSAM wnosi doświadczenie wiodącej na świecie firmy inwestycyjnej, natomiast PZU oferuje unikatowe zdolności zarządzania aktywami w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Współpraca strategiczna zakłada powstanie funduszu na region Europy Środkowo-Wschodniej, zarządzanego przez PZU i udostępnienie go na globalnej platformie dystrybucyjnej GSAM.

"W ten sposób staniemy się firmą realnie globalną" - podkreślił prezes. 

GSAM wesprze PZU w dążeniu do osiąganiu jak najlepszych stóp zwrotu z aktywów, a PZU będzie dążyć do udostępnienia swoim klientom produktów zarządzanych (lub współzarządzanych przez GSAM) w swojej sieci dystrybucji. To założenie w szczególności odnosi się do oferowania innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych na platformie inPZU.pl. Równolegle GSAM będzie dążył do udostępnienia funduszy zarządzanych przez PZU klientom międzynarodowym, podano także. 

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.