Play wypłaci dywidendę okresową brutto wys. 1,45 zł na akcję


Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Play Communications zdecydował o wypłacie okresowej dywidendy brutto w wysokości 1,45 zł na akcję, podała spółka.
"Zgodnie z uchwałami zarządu spółki podjętymi w dniu 10 kwietnia 2019 roku, spółka wypłaci swoim akcjonariuszom okresową dywidendę brutto (gross interim dividend) w wysokości 1,45 zł za akcję. Dzień ustalenia wypłaty dywidendy zostaje określony na 2 maja 2019 roku. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Dywidenda okresowa wypłacona w 2019 roku jest zgodna z wytycznymi zawartymi w polityce dywidendy komunikowanymi w związku z wejściem spółki na GPW, podano także.
Operator wskazał, że w związku z przyczynami natury technicznej, dywidenda jest wypłacana w formie okresowej dywidendy, gdyż spółka zaksięgowała dywidendę otrzymaną od P4 sp. z o.o. za 2018 rok w pierwszym kwartale 2019 roku.
"Dywidenda będzie wypłacona 10 maja 2019 roku za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) poprzez przelew określonych kwot na konta akcjonariuszy za pośrednictwem rachunków bankowych banków będących uczestnikami KDPW, na których zdeponowane są akcje akcjonariuszy" - czytamy dalej.
Play poinformował w marcu, że chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 45% wolnych przepływów pieniężnych (FCFE) za 2018 rok. FCFE Play za 2018 rok wyniosły 816 mln zł, co daje łączną kwotę potencjalnej dywidendy na poziomie 367,2 mln zł, podano wówczas.
W poprzednim roku operator przeznaczył na dywidendę kwotę 2,57 zł na akcję.
Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.
(ISBnews)