W środę uczniowie pisali egzamin z wiedzy humanistycznej. W piątek czeka ich egzamin z języka obcego.

Jak poinformował PAP w czwartek przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły sygnały o nieprawidłowościach mogących wpłynąć na przebieg egzaminu. "Na tę chwile nie mamy żadnych sygnałów, żeby gdzieś były jakieś kłopoty, czy z dostarczeniem arkuszy egzaminacyjnych, czy z zespołami nadzorującymi, czy że gdzieś egzamin mógłby się nie odbyć. Na razie wszystko wygląda na to, że egzamin przebiegnie spokojnie" - powiedział.

Drugi dzień egzaminu gimnazjalnego jest jednocześnie czwartym dniem strajku nauczycieli.

W poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. W strajku biorą też udział nauczyciele niezrzeszeni w związkach. Według ZNP we wtorek w strajku udział wzięło 74,29 proc. szkół i przedszkoli. W środę – według związkowców – skala protestu była na tym samym poziomie. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej podawało w poniedziałek, że protestuje 48,5 proc. szkół i placówek.

Dane o liczbie placówek objętych protestem i strajkujących nauczycielach mogą się różnić w różne dni, gdyż nauczyciele codziennie rano, przychodząc do pracy do szkoły czy przedszkola, podejmują decyzję, czy w tym dniu będą protestować, więc mogą zawiesić swój udział w strajku na czas egzaminów.

W ubiegłym tygodniu minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała nowelizacje rozporządzeń w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur). Zgodnie z nim w skład komisji egzaminacyjnych i nadzorujących przebieg egzaminów w szkołach wejść mogą nauczyciele z innych szkół, a także każda osoba mająca kwalifikacje pedagogiczne. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej to odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

Jak podało w środę MEN, do kuratoriów oświaty zgłosiło się ponad 7 tysięcy osób gotowych wesprzeć dyrektorów szkół podczas egzaminów.

Resort edukacji zapewnia, że kuratoria oświaty, samorządy i okręgowe komisje egzaminacyjne czuwają nad właściwym przebiegiem egzaminu i stale monitorują sytuację, wspierając dyrektorów szkół.

W pierwszym dniu egzaminu gimnazjalnego – w środę – uczniowie III klas gimnazjalnych zdawali egzamin z wiedzy humanistycznej: najpierw z historii i wiedzy o społeczeństwie, a następnie z języka polskiego. Egzamin został przeprowadzony bez zakłóceń we wszystkich szkołach z wyjątkiem trzech: jednej w woj. pomorskim, jednej w woj. kujawsko-pomorskim i jednej w woj. wielkopolskim. We wszystkich trzech nie odbył się egzamin z historii i WOS. Po uzupełnieniu składów komisji nadzorujących w dwóch z nich przeprowadzono egzamin z polskiego, w jednej tego egzaminu również nie przeprowadzono.

Uczniowie, którzy nie mogli w środę napisać egzaminu z wiedzy humanistycznej lub jednej z jego części będą mogli przystąpić do niego w terminie dodatkowym w czerwcu.

W środę MEN zapewniło w komunikacie, że "zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektorów szkół i kuratorów oświaty zaplanowany na jutro egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki zostanie przeprowadzony zgodnie z przyjętym harmonogramem we wszystkich szkołach w Polsce".

W czwartek na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie najpierw dostają blok zadań z nauk przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie zadań mają 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie będą mieli przerwę do godziny 11.00. Po niej przystąpią do rozwiązywania bloku zadań z matematyki. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

Arkusze egzaminacyjne rozwiązane przez uczniów zostaną zakodowane. Sprawdzą je egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w środę, czwartek i piątek, to będzie go pisał w drugim terminie – 3,4 i 5 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca. Zaświadczenia o wynikach otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 21 czerwca.

Tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego jest ostatnią. Gimnazja 1 września 2019 r. przestaną istnieć w systemie edukacji. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka