ZPC Otmuchów miały 13,61 mln zł straty netto, 1,95 mln zł EBITDA w 2018 r.


Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 13,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 10,28 mln zł wobec 2,09 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1,95 mln zł wobec 8,82 mln zł rok wcześniej.
"W 2018 roku wynik EBITDA znormalizowany wyniósł 10 626 tys. zł, względem 9 536 tys. zł wyniku osiągniętego w 2017 roku, co oznacza wzrost o 1 089 tys. zł (tj. 11,4%). Skonsolidowany znormalizowany wynik z działalności operacyjnej wyniósł (-) 1 771 tys. zł względem (-) 1 372 tys. zł, co oznacza spadek o (-) 399 tys. zł (tj. 29,1%). Normalizacja wyników jest przede wszystkim podyktowana koniecznością zapewnienia porównywalności poszczególnych okresów oraz zaprezentowania jak najlepiej odzwierciedlających działalność operacyjną wyników finansowych bieżącej działalności, czyli bez zdarzeń jednorazowych" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 223,3 mln zł w 2018 r. wobec 226,33 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowana sprzedaż działalności kontynuowanej Grupy Otmuchów w roku 2018 wyniosła 223 299 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego przychody spadły o 3 028 tys. zł (tj. 1,3%). Niższe przychody były przede wszystkim efektem spadku sprzedaży w segmencie Produktów śniadaniowych i zbożowych, którego sprzedaż w obszarze działalności kontynuowanej spadła o 4 365 tys. zł i jest efektem niższej sprzedaży do obecnych odbiorców" - czytamy także w raporcie.
Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na sprzedaż grupy w roku 2018 było przesunięcie terminu realizacji procesu inwestycyjnego w PWC Odra S.A., w efekcie czego grupa zanotowała przejściowe braki, które przy zachowaniu zasady ostrożnego szacunku zostały oszacowane na kilka milionów zł. Ponadto wpływ na spadek sprzedaży w 2018 roku miała wysoka temperatura w okresie drugiego i trzeciego kwartału oraz ograniczenie handlu w niedziele, podano także.
W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 13,35 mln zł wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews)